ÖTTUSA

A sportág bemutatása

Az öttusa összetett versenysport, amely ötsportágból áll: lovaglásból, vívásból, lövészetből, úszásból és terepfutásból. Ez utóbbit az új szabályoknak megfelelően 2009-től kombináltan – biatlonszerűen (kéttusaszerűen) – bonyolítják le, a lövészettel együtt.

A versenyek lebonyolítása lehet egyéni csapat- vagy váltóverseny jellegű. A sportágak sorrendje – összefüggésben a 2009-ben bevezetett szabályokkal – megváltozott (az előtt lövészet, vívás, úszás, lovaglás és futás volt a sorrend):

• vívás: párbajtőrvívás elektronikus találatjelzéssel, 1 tusra,

• úszás: 200 méteres táv teljesítése tetszőleges úszásnemben,

• lovaglás: egyes, kettes, illetve hármas akadályokból álló díjugratás,

• kombinált futás-lövészet (e kombinált szám leírása lejjebb olvasható).


Vívás
A vívás elektromos párbajtőrrel és teremben kerül megrendezésre. A két vívó közötti baráti küzdelmet asszónak nevezzük, mely- nek eredménye alapján meghatározható a győztes személye. Egy asszó ideje egy perc.

Úszás
Az egyéni versenyben az úszás távja felnőtteknek, junioroknak, ifi A és B korosztályoknak 200 m. Ifi C korcsoportban 100 m, ifi D és E korcsoportokban 50 m. Váltóversenyben 3 × 100 m felnőtteknek, junioroknak, ifi A és ifi B korosztályoknak. 3 × 50 m ifi C korcsoportban, 3 × 25 m ifi D és E korcsoportokban.

A verseny szabad stílusú úszás, amely azt jelenti, hogy a versenyző bármely úszásnemben, versenystílusban úszhat. A fordulókban és a célba éréskor a versenyző valamelyik test részével köteles a medence végét megérinteni.

Lovaglás
Valamennyi hivatalos egyéni UIPM- (Nemzetközi Öttusaszövetség) versenyen a lovaspálya hossza 350–450 méter, amelyen 12 akadály van, köztük egy kettes- és egy hármas ugrásnak kell lennie. Legalább öt ugrást kell beiktatni a verseny szintjének megfelelő maximális magasságra állított akadályokkal. A magasságot a lovak képességeinek figyelembevételével kell megállapítani.

Futás, lövészet
A 4 × 800 m futás és a lövészet egyetlen kombinált számot képeznek. Ennek során a versenyzők „hendikep”, illetve akadály rendszerben (a vívás, úszás és lovaglás három szám alatt elért pontszámkülönbségekből időkülönbségeket generálnak, és ennek meg felelően indítják a versenyzőket) rajtolnak, kb. 20 m futás után 5 lövést adnak le, legfeljebb 1 perc 10 másodperc alatt. Újabb futószakasz következik, ezúttal 800 m, és 5 lövés leadása, aztán újabb 800 m futás és 5 lövés, és még egyszer 800 m futás és 5 lövés, végül 800 méteres futással zárul a verseny.

 

Története

Az öttusát az ókori olimpiák pentatlonja ihlette. Egy összetett, a fi zikai és a technikai sportágak sajátosságait egyesítő új sport megalkotása volt a cél, amelyhez mesét is fűztek: egy katonai futár fontos küldetésre indul, egy levelet kell eljuttatnia a folyó túloldalán elhelyezkedő szövetségeseknek. Lovon indul útnak, de az ellenség felfedezi, ezért karddal majd pisztollyal kell utat vágnia a harcmezőn. A lovát az ellenség kilövi, úszva kel át a folyón, végül futva juttatja el az üzenetet a címzettnek.

A modern olimpiák megálmodójának, Couberten bárónak az öttusa létrehozására vonatkozó javaslatát 1909-ben fogadták el. 1911-ben – elsőként – megalakult a svéd öttusaszövetség.

Az első nemzetközi öttusaversenyre 1912-ben, a stockholmi olimpián került sor. 1948-ban, Londonban megalakult a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM).

Miért az öttusa?

Az újkori olimpiai játékok alapítója, Baron Pierre de Coubertin sok évet töltött el azzal, hogy kitaláljon egy multi sportot az olimpiai mozgalom számára. Végül is az ókori öttusa filozófiáját használta – rövidtávfutás, gerelyhajítás, diszkoszvetés, távolugrás és birkózás – arra, hogy olyan sportolókat neveljen, akik kiemelkedőek mind az általános fejlődést, mind az atléta kiegyensúlyozottságot illetően.

Arisztotelész az öttusa versenyeken szükséges sokoldalúság alapján ezt figyelte meg: „…egy test képes kibírni minden erőfeszítést, akár a versenypálya kihívása, akár a fizikai erőkifejtés legyen az … Ezért az öttusázó sportolók a legszebbek.” A modern öttusát öt sportágból állították össze: céllövészet, úszás, párbajtőr, tereplovaglás és tájfutás.

A öttusa először 1912-ben került be a nyári olimpiai játékok programjába. Coubertin kijelentette, hogy ez a sport „épp annyira tette próbára az ember erkölcsi értékeit, mint a fizikai tartalékait és képességeit, ily módon megalkotva az ideális, tökéletes sportolót”.

A sportolóknak öt különböző készséggel kell rendelkezniük, hogy a későbbiekben öttásázó váljon belőlük.

Az én személyes motivációm arra, hogy gyermek- és ifjúkoromban más sportokat elhagyjak – olyanokat, mint a torna, rövidtávfutás, tájfutás, vívás és sportlövészet –, a vívóedzőmtől, Szondy Istvántól származott (ő az 1952-es olimpia magyar öttusa bajnoka volt).

Ez az elragadó sport, mely öt különböző sportágat foglal magába, egy egészen új életmódot hozott az életembe. Ahhoz, hogy fizikailag felkészüljek az úszásra és futásra, technikailag a vívásra és a sportlövészetre, továbbá a koncentráció, gyors reakcióidő és önfegyelem kifejlesztése, ami a lovaglás különleges környezetéhez szükséges, ez volt és marad továbbra is a nagy kihívás a sportéletben.

A Nemzetközi Öttusaszövetség 1993 óta tartó elnöki irányításom alatt, úgy népszerűsíti az öttusát, mint egy olyan kitűnő sportágat, mely öt sportágon keresztül minden korosztály nevelésére alkalmas, a fiataloktól a mesterfokig.

Lányok és fiúk, nők és férfiak vesznek részt az öttusában, ugyanabban a profilban és ugyanazokkal a szabályokkal. Nálunk tiszta egyenjogúság van, amint az a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2020-as évkönyvében le is van írva. Nagy örömmel tölt el, hogy ez a könyv az olimpiai sportok széles választékát mutatja be.

A mai generációnak és az utánuk jövő generációknak találniuk kell egy életminőséget a sporton keresztül, mely világunkban a legjobb közlekedési eszköz az integrációhoz, a társadalmi élethez, a tisztelethez és toleranciához.

DR. KLAUS SCHORMANN

NEMZETKÖZI ÖTTUSASZÖVETSÉG ELNÖKE

Így tudsz beleváGni:

Érdekel mi szükséges ahhoz, hogy  belevágj ebbe a sportágba? 

Mi összegyűjtöttük neked, hogy mi kell hozzá és azt is, hogy hol találod az ezzel a sportággal foglalkozó klubokat. 

Ismerkedj meg jobban az öttusával

hírek